Aylık Arşivler

Eylül 2018

Dûmahiya Çîrokê Dê Bê, Kurdî

Kitêba Bergsor

Sibehê zû ez li ber deriyê wê bûm. Bi çavên sorbûyî hat û derî li min vekir. Hinekî dilê wê ji min şikiyayî bû. Ez çêlî sedema dilmayina wê nekim niha. Ez ketim hundir û wê ji min re nivîn raxistin, gote: ‘’tu ji rê hatiy, ji xwe’r li rihetiya xwe biner.’’ Min bi hejandina serê xwe ew pejirand û pişt re ez niviyam.

Devamı İçin Tık Tık

25 Yorum
Dûmahiya Çîrokê Dê Bê, Kurdî

Kitêba Bergsor

  Ji Turkana hêja û birakên qedirşînas; Mehmet, Sadik, Abdulkadir û Faik re.
 
  Yê ku xewnê dibîne, wê; wekî mirîwelidî, temambûyî û tiştekî mîna kurtedemekê ango çirkekê dizane. Lê xewn ji bo xwe bide bawerkirin ─mîna ku rastîn be, di nava erjengê de zewqê yan jî şaşwaziyê bide mirov─ bêhtir wê wexta rewacdar bide eşkerekirin, divê bide pejirandin mîna ku meriv li musîkê guhdar bike yan jî kitêbekê bixwîne. (William Faulkner, Abşalom Abşalom, Weşanên YKY, r.22.)

Devamı İçin Tık Tık

20 Yorum