Mitoloji, Pdf Hayratı

Babil ve Asur Mitleri

Bu kitap Babil ve Asur mitleri ve efsanelerini anlatır. Bu mit ve efsaneler içinde oluştukları medeniyeti yansıttıkları için, ilk Sümerler Çağı’ndan başlayan ve Pers ve Yunan İmparatorluklarının çağlarıyla sonlanan tarihi bilgiler de verilmiştir. İnsan gelişim sürecinin otuz yüzyıldan fazlası bu şekilde izlenmiştir.


Bu geniş zaman aralığında Dicle – Fırat vadisinden yayılan kültürel etkiler, kesişen ticaret yolları aracılığıyla ve Mezopotamya medeniyetinin mayalanan öğelerini, doğrudan veya dolaylı yoldan kazanmış halkların periyodik ve geniş çaplı göçlerinin sonucunda uzak kıyılara ulaştı. Günümüzde bile Doğu ‘nun ilk kültürel etkisinin izlerine Avrupa’da rastlanmaktadır. Örneğin, “Burç İşaretler”imiz ve uzay-zaman ölçme sistemimiz antik Babil’in miraslarıdır.


Ama Nil Vadisi ‘nde olduğu gibi, Mezopotamya’ da tarıma dayalı yaşam şekline dayanan tarih öncesi kültürün başlangıç aşamalarını izlemek imkansızdır. Genellikle “Tarihin Şafağı” denilen zaman dilimi gerçekten de daha sonraki çağın gelişiminin başlangıcıdır. “Şafağı”, yaşadığımız çağdan ayıran “daha uzun bir zaman ve uzak bir çağın kültürü olduğunu varsayarak” hakkında bilgi sahibi olduğumuz çağın ilk döneminde erişilen medeniyet derecesinin nedenini açıklamak gereklidir.


Sümer (ilk Babil) medeniyeti “yerli” kelimesinin geniş anlamda uygulanmaşını haklı çıkaran ayırt edici yerel özellikler sunsa da, bu kelimenin şu anda muğlak olan uzak bağlantılar ve etkiler öneren bazı kesin öğelere sahip olduğu ortaya çıkmıştır.Bu kitap boyunca, okuyucuyu efsane ve mitleri birleştiren çalışmaya itme amacıyla hazırlanmış Mezopotamya inançlarıyla ilgili karşılaştırmalı notlar bulunmaktadır. İlginç kıyaslar Avrupa, Mısır, Hindistan ve başka yerlerin çeşitli dini edebiyatlarından toplanmıştır. Coğrafi olarak büyük bir öneme sahip olan Babil’in entelektüel yaşamından geriye kalan bazı hatıraların başka kültürel bölgelerdeki insanlar tarafından paylaşılmış olduğu görülecektir.


Düşünce biçimleri yaşam biçimlerinin ürünleridir ve gelişimleri süresince insan deneyimlerinden etkilenmişlerdir. Çevrenin kültürel gelişimi üzerindeki etkisi uzun süredir bilinmektedir, ama ayırıcı yaşam alışkanlıklarını benimsemiş insanlar tarafından çevre seçimine de önem verilmelidir.


Irksal gruplar, kültürel bölgelerden kolonileşmeye uygun bölgelere göç etmiş ve beraberlerinde refahları için alet edevatlarını veya evcilleştirilmiş hayvanları kadar zaruri olan eski inanç ve adetlerini mirasları olarak yanlarında götürmüşlerdir.Bu kitapta, Mezopotamya medeniyetiyle etkileşim içinde olan ve o medeniyetten etkilenmiş çeşitli halklara dikkat çekilmiştir. İbrani medeniyetinin yükseliş ve düşüş hikayesi İncil’de yazıldığı ve Mezopotamya kitabelerinde görüldüğü gibi Yeni Babil çağındaki tutsaklık ve Pers İmparatorluğu dönemindeki yenilemeye kadarki döneme bağlıyken, tarihler Hititler, Mitanni, Urartu (Eski Ermenistan) ve Elam Krallıklarının çerçevesinden takip edilmiştir.


Ticaret yollarının kontrolü için büyük güçler arasında yaşanan mücadelelerden ve imparatorlukların kaderini belirleyen kırsal savaşçı halkların periyodik göçlerinden de bahsedilmektedir.


Böylece yerel dinlere ve mitolojilerin gelişimiyle bağlantılı çeşitli süreçlere ve etkilere de ışık tutulmuştur. Karşılaştırmalı notlarla aktarılan özel bölümler İştar – Temmuz mitlerine, Semiramis efsanelerine, Ashur ve sembollerine ve astroloji ile astronominin kökeni ve gelişimine ayrılmıştır.


Babil ve Asur Mitleri, Donald A. Mackenzie


İLGİNİ ÇEKEBİLİR:  The Lizard King - Jim Morrison