Kategori

Genel

Genel, Psikoloji

Batık Maliyet/Bedel Sendromu (Sunk Cost Syndrome)

Her gün zihinsel ve fiziksel sağlığımızı etkileyen birçok karar alıyoruz. Bu kararların her biri, şüphesiz, hem anlık hem de zamansal olarak çok sayıda değişkenden etkileniyor. Yangında ilk kurtarılacak olan, duygularımız. Onlara halel gelmesin, rahatsızlık hissi bünyemizi sarmasın diye, düşüncelerimizi manipüle etmeye, gerçek ve doğrudan vazgeçmeye, her an ve farkında bile olmadan razıyız. Peki ama neden?


Devamı İçin Tık Tık

22 Yorum
Edebiyat, Genel, Pasajlar

Harold Pinter

1958’de şu satırları yazmıştım: “Gerçek ile gerçek olmayan arasında kesin bir ayrım yoktur, doğru ile yanlış arasında da. Bir şeyin ille ya doğru ya yanlış olması gerekmez; aynı anda hem doğru hem yanlış da olabilir.” Bu sözler bugün de bana anlamlı geliyor ve sanat yoluyla gerçekliği ararken hala geçerli olduklarını düşünüyorum. Devamı İçin Tık Tık

2 Yorum
Genel, Kadın, Teknoloji

Roza Erizin

Youtube, hızla yükselen önemli sosyal medya platformlarından biri; ulaşılabilir, yenilikçi ve interaktif bir alan. Günümüzün teknolojisine ve hızına en uygun yayın alanı Youtube. Bazıları tarafından boşa harcanan zaman olarak nitelendirilse de oldukça yaratıcı ve öğretici içeriklere ulaşmak oldukça mümkün. Devamı İçin Tık Tık

8 Yorum
Genel, Pasajlar, Sosyoloji

Namus

İlkel insanda namus kavramı yoktu. Servet ya da mallar dünyasında yaşamıyordu o. Dalından koparılan yemiş, avlanan bizon, içilen su servet değildi. Mal ve mallaşma sözkonusu değildi. Parlayan güneşin altında, güneş kadar saf, dayatıcı bir yaşam vardı. Kadın erkeğin, erkek kadının, çocuklar döl erbablarının malı değildi. Arzular, hazlar, bakışlar prangasızdı. Çiftleşme özgürlüğünün sınırı göğün kıyısını aşıyordu. Devamı İçin Tık Tık

4 Yorum
Felsefe, Genel, Pasajlar

Aşk İlgiyle İlgilidir

Çocukluk

Aşkın çocuklukla ilgili bir yanı olmalı. Çocukluk anıları ve acılarıyla ilgili bir yanı. Çocukluğunu anlatır her aşık ilkin, anılarını ve acılarını... Sonra bir şey olur, iyi ki olur, adı tutku, adı yakınlık, adı sıcaklık, onun olmak, onunla olmak… Herşey bir yana, o bir yana olur. Acayip olur, olmak tuhaftır, tuhaflık aşkla ilgilidir. Kim olursa olsun, böyle başlar aşklar; aşklar soru, acı ve anıdır… Geçmişin parça parça paylaşılması, geçmişin parça parça “pazarlanmasıdır” aşk başlangıcı. Devamı İçin Tık Tık

4 Yorum