Etiket

Dûmahiya Çîrokê Dê Bê

Dûmahiya Çîrokê Dê Bê, Kurdî

Kêra Qoçîn

“Xortekî çardehsalî dikare çi bike? Dikare heqberê çi were? Serqiseyê em mînakê bidin û bibêjin, dikare bibe peyrevê pêz û dewêr.”


Dikare bibe suxrevan, dikare bibe destirme. Dikare biçe ber elok û mirîşkan. Dikare bibe golikvan û kavirrvan. Mîna ku we jî li jor nîşan kiriye, ew dikare bibe siwarê hespê kalikê xwe, belê, ji ber kurtbûna bejna xwe hespê bide ber zinarekî û lê siwar be û bibe siwarekî şidiyayî. Paşê mangeyê bide pêşiya xwe, ber bi deryeçayê ve bibe û bitewilîne.


Devamı İçin Tık Tık

Yorum Yap
Dûmahiya Çîrokê Dê Bê, Kurdî

Kitêba Bergsor

Sibehê zû ez li ber deriyê wê bûm. Bi çavên sorbûyî hat û derî li min vekir. Hinekî dilê wê ji min şikiyayî bû. Ez çêlî sedema dilmayina wê nekim niha. Ez ketim hundir û wê ji min re nivîn raxistin, gote: ‘’tu ji rê hatiy, ji xwe’r li rihetiya xwe biner.’’ Min bi hejandina serê xwe ew pejirand û pişt re ez niviyam.

Devamı İçin Tık Tık

25 Yorum
Dûmahiya Çîrokê Dê Bê, Kurdî

Kitêba Bergsor

  Ji Turkana hêja û birakên qedirşînas; Mehmet, Sadik, Abdulkadir û Faik re.
 
  Yê ku xewnê dibîne, wê; wekî mirîwelidî, temambûyî û tiştekî mîna kurtedemekê ango çirkekê dizane. Lê xewn ji bo xwe bide bawerkirin ─mîna ku rastîn be, di nava erjengê de zewqê yan jî şaşwaziyê bide mirov─ bêhtir wê wexta rewacdar bide eşkerekirin, divê bide pejirandin mîna ku meriv li musîkê guhdar bike yan jî kitêbekê bixwîne. (William Faulkner, Abşalom Abşalom, Weşanên YKY, r.22.)

Devamı İçin Tık Tık

20 Yorum
Dûmahiya Çîrokê Dê Bê, Kurdî

Xûtbe

Ezan hate xwendin û min li pey ezanê qamet girt û min wekî rojên xwe yên zarokatiyê dest bi nimêjê kir. Min çar rikiyat nimêja xwe kir û min silav da û ez bi awayê çarmêrgî rûniştim. Pirr nebihurî miezîn dîsan ezan xwend. Min dilê xwe de gote ‘’Gelo ev îmamê ku ez nû dibînim dê gaveke din xwe aşkere bike. Hele derewîn e yan na rastîn e?’’ Mele di destê wî de kaxezeke pirr piçûk bi gavên sakîn û aram ên bi rêkûpêk ber bi mîmberê ve çû.

Devamı İçin Tık Tık

30 Yorum
Dûmahiya Çîrokê Dê Bê, Kurdî

Xûtbe

 Ji Xwedê re îbadetê bikin û bi wî re mekevin şirîkiyê. Ji diya xwe re, ji bavê xwe re, ji sêwiyan re, ji kesên bêçare re, ji cîranên dûr û nêz re, ji hevalên nik xwe re, ji rêwingan re, ji kesên berdest û bindestên we re wefadariyê û rindiyê bikin. Bêşik, Xwedayê Alemîn ji kesên jixwehez û xwepesînineran hez nake. Nîsa, 4/36.

Devamı İçin Tık Tık

25 Yorum
Dûmahiya Çîrokê Dê Bê, Kurdî

Hesabgêr F

   Qaseke din tev rûdinin li mitbaxê. Hesabgêr F çend zeytûnan vala dixwe û bi dendikên wan dilêyze û dibêje ”Te dît piştî ku ez hatim ser hişê xwe min li kaxezên xwe kontrol kir û ez ketim nava telaşekê, ne beyxûde bû haa. Ji ber ku ez çûbûm wî gundî û ez li wan bûbûm guhdar.

Devamı İçin Tık Tık

34 Yorum